?

Log in

No account? Create an account
На варце
 
monkey
Апрацоўваю архіў Анатоля Бярозкі (Др. Мацей Смаршчок-Рэпкаў). У адной тэчцы апынуліся лісты ад Ганны Братулёвай (і Сокалава) з лістамі Вячкі Станкевіча. Мо' гэта добрай энэргіі дадасьць і паміж сабой яны пагодзяцца...
27th-Jun-2011 09:22 am(no subject)
oneway
Niama u mianie spaczuvannia da bielaruskich autaamatarau. Na Bielarusi dobry publiczny transzpart, asabliva u Miensku. Smiardziuczyja uzyvanyja adkidy z Ameryki i Europy, truny na kolach - heta niavolnictva, nie svaboda. Ale z durni kapijujuc Ameryku. Miensk uvohule treba zrabic nieujazdnym dla maszyn. Prynamsi uviesci zony horada, u jakich kali ty nie zychar - placi kali na maszynie.
16th-May-2011 08:12 pm - пацукі
Гадлеўскі
Як гэтая карчомная нэндза дастала: http://gorliwy-litwin.livejournal.com/709868.html
5th-Jan-2011 12:42 pm - Полыська волода
monkey

Ісýс хрыстыцьця

 

13. Тоды′ прыхóдыть Ісýс з Галылэ′йі до Іоáнна хрысты′тысь в Ёгó.

14.  А Іоáнн здэ′ржував Ёгó і казáв: «Мынí трэ′ба хрысты′тысь в Тыбэ′, а Ты прыхóдыш до мынэ′?»

15. Алэ′ Ісýс отказáв ёмý: «Допíро покы′нь про гэтэ говорыты, бо так трэ′ба нам дыржя′тысь всэ′йі прáвды».  Тоды′ Іоáнн допускáе Ёгó. 

16. І, охрысты′вшысь, Ісýс зрáзу ж вы′йшов з  воды′. І тоды′ нэ′бо очыны′лось Ёмý, і пубáчыв Іоáнн Дýха Святóго, Якы′й гóлубом спускáвся і схóдыв на Ёгó.

17. І от гóлос з нэ′ба говóрачый:  «Гэ′то Сын Мий Кохáный, Якóму Я прыя′ю».

5th-Jan-2011 08:21 am - падвойная мараль
monkey
Вопрос:
Ассаламу алейкум! Можно ли работать в милиции в светском государстве, точнее по борьбе с экстремизмом. Приходится убивать мусульман
Ответ:
Ўа ‘алейкум Салям! Можно работать в милиции, но если приходится убивать мусульман, то в этом случае работать нельзя.

з сайта: www.islam.by/vopros/index.php
4th-Jan-2011 12:11 am(no subject)
monkey
Taka noc październikowa, niewierna
I w te okna tylko deszczu ciągły plusk
I taka chandra się kładzie cholerna
Na głowę i na serce i na mózg.
Już cały tydzień taki był i cały tydzień
I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę
Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam?
Kochać nie warto, lubić nie warto,
Znaleźć nie warto i zgubić nie warto,
Przysiąc nie warto, uwierzyć nie warto,
Chodzić nie warto i leżeć nie warto,
Pieścić nie warto, pobić nie warto,
Stracić nie warto, zarobić nie warto,
Sprzedać nie warto, Kupić nie warto,
Jedno co warto – to upić się warto.
Przypomina mi się, cholera, dziewczyna.
No to co? I znowu bez niej ani rusz.
Ani ona była jedna, jedyna,
Ani drugiej mieć nie będę takiej już.
Podeprzeć głowę rękami obiema,
Na siebie patrzeć chwilę, tak jak obcy widz.
O co chodzi? Że była, że jej nie ma.
I co z tego? A właśnie, że nic!
Upić się warto, upić się warto,
W szynku na rynku wygłupić się warto,
W dobrej kompanii popić, to warto,
Czystą kroplami zakropić, to warto.
Wódkę do łbów ponalewać, to warto,
Siedzieć i płakać i śpiewać, to warto,
Z sercem ściśniętym, z duszą otwartą
Upić się, upić – to jedno, co warto.

www.youtube.com/watch
3rd-Jan-2011 11:55 pm(no subject)
monkey
Czasem ozwie się gdzieś łosia ryk 
Albo gdzieś w głębi dziki głuszca krzyk 
Potem znów cisza niczym niezmącona
Dusza lśni pustką rozmarzona
Piękny o Polesiu sen

Polesia czar, to dzikie knieje, moczary 
Polesia czar, to dziwny wichru jęk 
Gdy w mroczną noc z bagien wstają opary 
Serce me drży, dziwny ogarnia lęk 
Słyszę jak w głębi wód jakaś skarga się miota
Serca prostota wierzy w Polesia czar         Polesia czar...

http://www.youtube.com/watch?v=AEA4jGx3UVk&feature=related
monkey
„sukcesorzy po spuściznę całości ziem Wielkiego Xięstwa zostali spolonizowani i kulturalnie i politycznie, tak, że rodzącym się nacjonalizmom umieli przeciwstawić tylko nacjonalizm polski. W rezultacie znaleźli się we własnym kraju w sytuacji drastycznej, rzeczników innego państwa, a stąd do potraktowania ich jako obcych agentów przez absolutnie przytłaczającą większość mieszkańców był już tylko krok jeden”.
This page was loaded Nov 14th 2019, 4:31 pm GMT.